Ga naar de inhoud

Sekswerker informatie. Zelf sekswerker worden, wat verdient dat

Sekswerker
Een sexwerker die druk bezig is met haar werk

Wil jij sekswerker worden of weten wat dat verdient? Kijk dan op sex-jobs.nl met 60 sexwerk banen voor sexwerkers in de porno industrie.

Zelf sekswerker worden

Overweeg jij zelf te gaan beginnen als sekswerker, maar heb je geen idee welke sekswerk of welke sexjob bij je past, houd dan deze website goed in de gaten. Op de voorpagina hebben we al een lijst van de meest voorkomende sexjobs samengesteld en in de loop van 2023 zullen voor steeds meer beroepen, een extra informatieve pagina worden gemaakt, waarop wij tips geven hoe en waar je kunt solliciteren voor sexwerk.

Sexwerk Nederland

Sexwerk kan verschillende vormen aannemen en wordt afhankelijk van het land en cultuur verschillend benaderd.

In Nederland is sexwerk legaal en gereguleerd. Volwassenen kunnen vrijwillig seksuele diensten aanbieden in ruil voor geld of in ruil voor andere zaken of diensten. Sekswerkers hebben dezelfde rechten en bescherming onder de wet als andere beroepen. Ze betalen belastingen en hebben toegang tot sociale voorzieningen, zoals ziektekostenverzekeringen en pensioenregelingen.

Sekswerkers in Nederland werken op verschillende plaatsen zoals bijvoorbeeld in seksclubs, in privé huizen, voor escortservices of als zelfstandige sekswerkers. Ze hebben het recht om hun eigen tarieven, werktijden en werkvoorwaarden te bepalen. Er zijn ook vakbonden en belangenorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) en de belangenvereniging PROUD, die opkomen voor de rechten en belangen van sekswerkers.

Sexwerk wereldwijd

Wereldwijd varieert de situatie van sekswerkers sterk, afhankelijk van het land en de regio. In sommige landen is sexwerk legaal en gereguleerd, terwijl het in andere landen illegaal is of in een grijze zone valt waarin het niet expliciet legaal of illegaal is.

Seksarbeid vindt plaats in verschillende settings, zoals straatprostitutie, bordelen, bars, clubs, escortservices, via online platforms en meer. De werkomstandigheden van de sekswerkers verschillen ook enorm, variërend van situaties waarin sekswerkers veilig kunnen werken en goede bescherming genieten, tot situaties waarin ze kwetsbaar zijn voor uitbuiting, geweld, discriminatie en andere gevaren.

Er zijn wereldwijd verschillende syndicaten, vakbonden en belangenorganisaties die opkomen voor de rechten en bescherming van sekswerkers, zoals de Global Network of Sex Work Projects (NSWP) en de International Union of Sex Workers (IUSW). Deze organisaties pleiten voor de erkenning van sexwerk als werk, de decriminalisering van sekswerk en de bescherming van de mensenrechten van sekswerkers.

Hoeveel verdient een sekswerker?

De vooruitzichten voor sekswerkers verschillen, afhankelijk van de wettelijke status, de sociale en culturele context, en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten. In sommige gevallen verdienen sekswerkers goed, heel goed zelfs en kunnen ze hun werk in een veilige omgeving uitvoeren, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming. In andere gevallen worden sekswerkers geconfronteerd met uitbuiting, geweld, discriminatie en stigma.

Stigma

Het stigma rondom sexwerk is een wijdverspreid probleem dat wereldwijd voorkomt al komt dat in Nederland minder voor dan in andere landen. Sekswerkers worden vaak geconfronteerd met negatieve stereotypen, discriminatie en sociale uitsluiting vanwege de aard van hun werk. Dit stigma kan vele vormen aannemen en heeft vaak invloed op verschillende aspecten van het leven van sekswerkers, waaronder hun gezondheid, welzijn en sociale relaties.

Een van de belangrijkste aspecten van het stigma rondom sexwerk is het maatschappelijke oordeel over sekswerk als een immorele of illegale activiteit. Sekswerkers worden vaak geconfronteerd met vooroordelen en worden gestigmatiseerd als “zondig”, “immoreel” of “crimineel”. Dit stigma leidt tot discriminatie op verschillende gebieden, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid, waardoor sekswerkers beperkte toegang hebben tot basisdiensten en kansen.
Daarnaast worden sekswerkers vaak ook geconfronteerd met sociaal stigma, waarbij ze buitengesloten of gemarginaliseerd worden. Ze kunnen geconfronteerd worden met negatieve reacties van de samenleving, zoals beledigingen, discriminatie of geweld met psychische stress, angst en trauma als gevolg.

Sexwerkers Buiten
Sexwerkers die buiten lekker in het zonnetje werken, sexwerk kan best fijn zijn.

Opgemerkt dient te worden dat het stigma rondom sexwerk onterecht is en schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid, het welzijn en de mensenrechten van sekswerkers. Het is essentieel om sekswerk te benaderen vanuit een mensenrechtenperspectief en de rechten, veiligheid en waardigheid van sekswerkers te respecteren en te beschermen, zonder hen te veroordelen of te stigmatiseren. Het bevorderen van inclusie, gelijkheid en respect voor sekswerkers is cruciaal om de gezondheid en het welzijn van sekswerkers wereldwijd te verbeteren.

Rechten en plichten sekswerkers in Nederland

Voor sekswerkers in Nederland gelden er verschillende wettelijke vereisten waar men aan moet voldoen. Daarnaast biedt de Nederlandse wetgeving bescherming. Hier zijn enkele belangrijke punten:

  1. Leeftijd: Sekswerkers moeten minimaal 18 jaar en in sommige gevallen zelfs 21 jaar oud zijn om legaal te werken in de prostitutie.
  2. Registratie: Sommige categorieën sekswerkers zijn verplicht om zich te registreren in het landelijke prostitutieregister bij de gemeente waarin ze werken.
  3. Gezondheidstests: Bepaalde sekswerkers zijn verplicht om regelmatig een soa-test (seksueel overdraagbare aandoeningen) te laten doen en een geldige verklaring van goed gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Dit is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van de sekswerkers en hun klanten te beschermen.
  4. Belasting: Sekswerkers zijn verplicht om belasting te betalen over hun inkomsten volgens de geldende belastingwetten in Nederland. Dit omvat het bijhouden van administratie en het indienen van belastingaangiften.
  5. Arbeidsomstandigheden: Als een sekswerker in loondienst werkt, zijn de normale arbeidsregels van toepassing, zoals de Arbeidstijdenwet en het recht op een veilige werkplek. Als zelfstandig ondernemer in de prostitutie zijn er ook regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid.
  6. Mensenhandel: Het is verboden om in Nederland in de prostitutie te werken als slachtoffer van mensenhandel of gedwongen prostitutie. Sekswerkers dienen vrijwillig en zelfstandig te kunnen werken.

    Hierbij willen we ook benadrukken dat de wet- en regelgeving met betrekking tot sexwerk in Nederland complex is. Het is raadzaam voor sekswerkers om zich goed te informeren hierover aangezien de regelgeving voornamelijk bedoeld is om hun rechten en veiligheid te beschermen. Kom je er zelf niet uit, stap dan naar een belangenorganisatie die het jou wel kan uitleggen.

    Ook is het soms lastig in de praktijk om je recht te kunnen pakken. Zo kunnen banken nog steeds erg moeilijk doen wanneer je als sekswerker een bankrekening wil openen, terwijl ze verplicht zijn dit wel te doen.

Uitstapprogramma’s voor sekswerkers

Er zijn in Nederland meerdere organisaties die sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting hulp bieden wanneer ze uit dit werkveld willen uitstappen. Deze uitstapprogramma’s hebben bewezen meerwaarde te hebben voor uitstappers en bieden begeleiding op alle vlakken.

Handige websites voor sexwerkers

Belle Hulpverlening
Prostitutie en Gezondheidscentrum 292
Klachtenbalie voor sekswerkers