Ga naar de inhoud

BDSM meesteres / BDSM meester gezocht

Bdsm Meesteres Gezocht

Wat verdient een BDSM meesteres of -meester en wil jij solliciteren op deze sexjob? Wat is de betekenis van BDSM en wat is het verschil met SM. Via deze site leer je veel informatie over dit boeiende onderwerp.


Op internet zijn er veel mensen die zoeken naar “BDSM meesteres gezocht” en het liefst vandaag nog. Ook zie je vaak sexadvertenties op zogenoemde sexadvertentie sites staan waarin dames en heren zich aanbieden als meester/ meesteres of juist als slaaf.

Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke onderwerpen rondom BDSM, zoals wat is BDSM, wat is het verschil met SM. Ook kijken we naar de veiligheidsaspecten, misvattingen en een stukje geschiedenis. Uiteraard geven we ook aan waar je kunt solliciteren als BDSM mistress en beantwoorden we de vraag wat verdient een BDSM meesteres gemiddeld?

Betekenis BDSM

Een veel gestelde vraag is: “wat is de betekenis van BDSM?” BDSM is een afkorting die staat voor bondage, discipline, dominantie, onderwerping, sadisme en masochisme. Het is een vorm van seksuele expressie waarbij sprake is van wederzijdse machtsverhoudingen, gebaseerd op dominantie en onderwerping, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van fysieke beperkingen en intense zenuwprikkels.

Bij BDSM draait het niet alleen om fysieke handelingen, maar (vooral) ook om de psychologische en emotionele gevoelens die hierbij ontstaan. BDSM-beoefenaars beleven hun seksualiteit en verlangens op een diepgaand niveau, waarbij ze bewust grenzen verleggen en nieuwe facetten van zichzelf ontdekken. Het spel van BDSM moet wel altijd gebaseerd zijn op vrijwillige deelname en volgens de principes van instemming, veiligheid en respect.

Hoewel BDSM het beeld oproept van pijn en intensiteit, variëren de BDSM-activiteiten van mild en sensueel tot uitdagend en intens. Het omvat onder andere activiteiten zoals bondage (het beperken van de bewegingsvrijheid), discipline (het stellen van regels en het toepassen van straf), dominantie en onderwerping (het spelen met machtsverhoudingen), en sadisme en masochisme (het plezier beleven aan het toebrengen of ontvangen van fysieke of emotionele pijn).

BDSM relatie

In een BDSM relatie is communicatie van vitaal belang. Voorafgaand aan en tijdens elke interactie worden uitgebreide gesprekken gevoerd om verlangens, grenzen en verwachtingen te bespreken. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan veiligheidsprotocollen en het gebruik van veilige woorden (stopwoorden) om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich te allen tijde comfortabel en veilig voelen.

Hoewel BDSM vaak wordt geassocieerd met seksuele praktijken, kan het ook de basis vormen voor diepgaande emotionele banden en intieme relaties. Vertrouwen en wederzijdse toestemming zijn essentiële elementen die BDSM-beoefenaars in staat stellen om op een veilige en bevredigende manier hun verlangens en fantasieën te verkennen.

Wat is het verschil tussen SM en BDSM?

SM en BDSM zijn beide termen die worden gebruikt in de context van seksuele kinks en fetisjen. Ze beschrijven verschillende vormen van ‘power play’ en andere dynamieken in seksueel gedrag, maar ze zijn niet identiek.

SM staat voor “Sadomasochisme” en verwijst naar een vorm van seksuele activiteit waarbij er sprake is van dominantie, onderwerping en/of het toebrengen of ontvangen van pijn of bestraffing. BDSM staat voor “Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism” en is een bredere term die verschillende aspecten van macht, controle, en erotische activiteiten omvat.

Het belangrijkste verschil tussen SM en BDSM is dat SM zich voornamelijk richt op het spelen met pijn, terwijl BDSM een bredere context heeft. BDSM omvat vaak ook elementen zoals rollenspel, verbaal spel, bondage (het gebruik van touwen of andere materialen om iemand te beperken), discipline (het stellen van regels en het opleggen van straffen), dominantie en onderwerping, sadisme (het genieten van het toebrengen van pijn) en masochisme (het genieten van het ontvangen van pijn).

Met andere woorden, SM is een specifieke vorm van seksuele activiteit binnen de bredere context van BDSM. BDSM kan een veelzijdiger en uitgebreider scala aan activiteiten omvatten, terwijl SM zich meer richt op het aspect van het toebrengen of ontvangen van pijn.

Kenmerkende BDSM elementen

Hieronder volgen de belangrijkste aspecten van BDSM:

 1. Bondage verwijst naar het beperken van de bewegingsvrijheid van een persoon. Dit varieert van eenvoudige handboeien of touwen tot meer geavanceerde bondage technieken met behulp van speciale apparatuur. Bondage creëert een gevoel van overgave en machteloosheid creëren, en het kan zowel fysiek genot als een psychologische stimulans bieden.
 2. Discipline in BDSM gaat om het stellen van regels en het opleggen van straf. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals fysieke bestraffing of mentale straf. Discipline kan dienen als een manier om grenzen te verkennen, verantwoordelijkheid te bevorderen en onderwerping te benadrukken.
 3. Dominantie en onderwerping zijn kernaspecten van BDSM, waarbij het draait om de dynamiek van macht en controle waarbij een persoon (dominant) de macht uitoefent over een andere persoon (onderdanig).
 4. Sadisme en masochisme zijn belangrijke onderdelen van het BDSM spel. Sadisme verwijst naar het plezier of de bevrediging die een persoon ervaart bij het toebrengen van fysiek of emotioneel ongemak aan anderen. Masochisme verwijst naar het plezier of de bevrediging die iemand ervaart bij het ontvangen van dergelijk ongemak. Sadomasochistische activiteiten variëren van lichte spanking tot meer extreme vormen van pijnplezier.
 5. Sensualiteit, BDSM is over het algemeen ook sterk gericht op sensuele ervaringen. Het gebruik van aanraking, massage, zachte strelingen en erotische stimulatie kan zorgen voor intens plezier en diepe verbindingen.
Wat Verdient Een BDSM Meesteres

De geschiedenis van BDSM

De geschiedenis van BDSM strekt zich uit over vele eeuwen en heeft wortels in diverse culturen en samenlevingen. Hoewel het moeilijk is om een exacte oorsprong aan te wijzen, kunnen we enkele belangrijke mijlpalen en invloeden identificeren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van BDSM als een herkenbare subcultuur.

Vroege verwijzingen naar elementen van BDSM kunnen worden gevonden in oude beschavingen. In de oude Griekse en Romeinse culturen was er bijvoorbeeld een fascinatie voor machtsspelletjes en erotische dominantie. De mythen en verhalen uit die tijd, zoals de avonturen van de Griekse god Zeus en zijn onderdanige minnaar Ganymedes, getuigen reeds van het bestaan van dergelijke praktijken in de oudheid.

In de Middeleeuwen waren er ook elementen van macht en onderwerping aanwezig. De beeldtaal van middeleeuwse kunstwerken, zoals schilderijen en manuscripten, toont afbeeldingen van bondage, zweepslagen en andere vormen van fysieke bestraffing. Hoewel de interpretatie van deze afbeeldingen enigszins speculatief kan zijn, laten ze zien dat er al vroeg belangstelling was voor seksuele machtsspelletjes.

Een andere invloedrijke factor in de geschiedenis van BDSM was de opkomst van de literatuur. Werken zoals de roman “Justine” van de Franse schrijver Marquis de Sade in de 18e eeuw, en later de “Venus im Pelz” van Leopold von Sacher-Masoch in de 19e eeuw, speelden een rol in het populariseren van bepaalde BDSM ideeën. De naam “masochisme” is zelfs afgeleid van de achternaam van Sacher-Masoch.

De 20e eeuw bracht een verdere ontwikkeling van BDSM, toen er in de jaren 1940 en 1950 belangstelling ontstond voor bondage en discipline als onderdeel van de fetisj scène. In 1969 werd de term BDSM voor het eerst gebruikt en er ontstonden de eerste BDSM-community’s en clubs.

BDSM Chat en BDSM datingsite

Met de opkomst van het internet rond het jaar 2000 werd de toegang tot informatie en het vinden van gelijkgestemde individuen gemakkelijker. Dit heeft geleid tot een verdere groei en zichtbaarheid van de BDSM-gemeenschap. Vandaag de dag zijn er tal van BDSM-gerelateerde evenementen, workshops, forums en online platforms die de uitwisseling en het begrip van BDSM bevorderen.

ALT is een voorbeeld van een internationale dating platform waar veel mensen samenkomen die geïnteresseerd zijn in SM en BDSM.

Het is de grootste BDSM datingsite ter wereld.

Stopwoorden zorgen voor veiligheid in BDSM

Veiligheid is een cruciaal aspect van BDSM en heeft betrekking op zowel de fysieke als de emotionele aspecten. Het waarborgen van veiligheid is essentieel om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen positieve en gezonde BDSM-ervaringen hebben. Een van de belangrijke hulpmiddelen die wordt gebruikt om de veiligheid te waarborgen, zijn stopwoorden.

Stopwoorden zijn woorden of zinnen die worden gebruikt om communicatie tijdens een BDSM-spel te vergemakkelijken. Ze fungeren als een duidelijke en directe manier om aan te geven dat er grenzen bereikt zijn of dat “het spel” moet worden gestopt. Stopwoorden dienen als een vorm van instemmingscontrole.

Vaak wordt het stoplichten-systeem daarvoor gebruikt.

 1. Groen geeft aan dat alles in orde is. De persoon voelt zich comfortabel en veilig en geniet van wat er gebeurt.
 2. Geel / Oranje betekent dat er een grens wordt bereikt of dat de persoon zich ongemakkelijk begint te voelen. Mogelijk moet er iets aangepast worden zoals bijvoorbeeld de intensiteit van de handelingen.
 3. Rood houdt in dat de scene onmiddellijk gestopt moet worden. Het is een heldere boodschap, dat de persoon zich onveilig voelt, pijn ervaart die niet gewenst is, of een ander ongewenst ongemak ervaart.

Het is van vitaal belang dat alle betrokkenen de stopwoorden begrijpen en respecteren. Stopwoorden moeten worden gebruikt als een onmiddellijke aanleiding om de activiteit te onderbreken, te controleren hoe het met de persoon gaat en te communiceren over eventuele aanpassingen. Het niet respecteren van de stopwoorden kan leiden tot negatieve ervaringen, lichamelijk letsel of het schaden van vertrouwen tussen de deelnemers.

Naast het gebruik van stopwoorden zijn er ook andere veiligheidsmaatregelen die in BDSM gebruikt worden, zoals:

 1. Voorafgaande communicatie
  Het is belangrijk om voorafgaand aan een BDSM-scène open en eerlijk te communiceren over verwachtingen, grenzen, ervaring en eventuele gezondheids- of veiligheidszorgen.
 2. Afstemming en instemming
  BDSM moet altijd gebaseerd worden op vrijwillige instemming van alle betrokkenen. Afstemming over handelingen, grenzen en voorkeuren is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt.
 3. Veiligheidsuitrusting
  Afhankelijk van de handelingen die worden toegepast is het handig om hulpmiddelen bij de hand te hebben zoals bijvoorbeeld medische benodigdheden.
 4. Nazorg
  Nazorg is een belangrijk onderdeel van BDSM. Het omvat zorg en ondersteuning na het spel, zoals knuffelen, praten, hydrateren en het bieden van emotionele steun om de betrokkenen eventueel te helpen kalmeren en ontspannen.

BDSM hoort een veilige, plezierige en bevredigende activiteit te zijn waarin de principes van veiligheid en respect worden nageleefd.

Betekenis Bdsm

Mythen en misvattingen rondom BDSM

Er bestaan verschillende mythen en misvattingen rondom BDSM die het beeld en het begrip ervan beïnvloeden. Hier zijn enkele veelvoorkomende mythen en de werkelijkheid erachter:

 1. BDSM staat gelijk aan misbruik
  Een veelvoorkomende misvatting is dat BDSM altijd gelijk staat aan misbruik. In werkelijkheid is BDSM gebaseerd op vrijwillige instemming, communicatie, onderhandeling en respect voor de grenzen van alle betrokkenen. Het draait om het verkennen van machtsdynamiek op een consensuele en veilige manier.
 2. BDSM is slechts een excuus voor geweld
  BDSM omvat inderdaad elementen van pijn en macht, maar het verschil ligt in de instemming en vrijwilligheid van alle betrokkenen. Het draait om het creëren van plezier en genot binnen duidelijk afgebakende grenzen. Geweld en misbruik zijn geen onderdeel van gezonde BDSM-praktijken.
 3. BDSM is een psychische stoornis
  BDSM wordt soms ten onrechte geassocieerd met een psychische stoornis. BDSM is echter een seksuele voorkeur en een vorm van expressie, geen psychische aandoening. Zolang het op een veilige manier wordt beoefend, is het een geldige en legitieme levensstijlkeuze.
 4. BDSM is super extreem
  Hoewel sommige vormen van BDSM extreme handelingen kunnen omvatten, zoals zware bondage of intense fysieke stimulatie, zijn dit niet de enige kenmerken van BDSM. BDSM varieert van lichte, sensuele spelletjes tot meer intense activiteiten, en de beoefenaars bepalen zelf de grenzen van hun comfort en plezier.

Wat verdient een BDSM meesteres?

Het inkomen van een BDSM-meesteres (ook bekend als een dominatrix) varieert sterk, afhankelijk van een aantal factoren, zoals de locatie en het klantenbestand van de meesteres, de ervaring en reputatie van de meesteres, het aantal uren dat ze werkt, en de specifieke diensten die ze aanbiedt.

Als we kijken naar tarieven die vaak online worden vermeld, kan een sessie met een BDSM-meesteres variëren van ongeveer €100 tot €500 per uur of meer. Sommige zeer ervaren of bekende meesteressen kunnen zelfs hogere tarieven vragen. Dit zijn wel bruto inkomsten en een meesteres heeft ook bedrijfskosten, zoals de huur van een studio, apparatuur, reclame, en eventueel reiskosten.

Daarnaast werken sommige meesteressen deeltijds, terwijl anderen het fulltime doen. Sommigen werken onafhankelijk, terwijl anderen werken via een agentschap dat mogelijk een deel van hun inkomsten neemt.

Ook de locatie is belangrijk. Een BDSM meesteres in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht zal meer verdienen dan een collega in Sint Joost.

Al deze factoren zullen bijdragen aan het uiteindelijke inkomen van een BDSM-meesteres.

Werken als BDSM-meesteres of -meester

Als professionele BDSM-meesteres of – meester kun je als zelfstandige aan de slag, maar je kunt ook in dienst bij een al dan niet in BDSM gespecialiseerd escort bureau. Daarbij moet gezegd worden dat de vraag naar BDSM-meesteressen vele malen groter is dan de vraag naar BDSM-meesters.

Hoewel je als zelfstandige veel meer vrijheid hebt, heeft het werken voor een escortbureau ook duidelijk voordelen zoals bijvoorbeeld begeleiding en marketing die voor jou gedaan wordt. Dit zijn zaken die vooral een beginnende BDSM-meesteres niet moet onderschatten, want je moet wel klanten hebben en weten wat je doet. De inkomsten in dienst van een escortbureau zijn gemiddeld 100 euro per uur. Als zelfstandige bepaal je natuurlijk zelf je tarief dat in de praktijk een stuk hoger ligt.

Escortbureaus die regelmatig op zoek zijn naar BDSM-meesteressen en die een goede begeleiding bieden zijn onder meer:

Werken als meesteres
SM Palace